استادیار

ارائه مدرن‌ترین ابزارهای عرضه، بازاریابی و فروشِ آموزش در اینترنت برای مدرسان و علاقمندان به عرضه دانش، تجربه و آموزش در اینترنت. ارائه مدرن‌ترین ابزارهای عرضه، بازاریابی و فروشِ آموزش در اینترنت برای مدرسان و علاقمندان به عرضه دانش، تجربه و آموزش در اینترنت